PRINCE2 PDF

Извор: PRINCE2 wiki Српски

Ovaj članak je takođe dostupan i na Engleskom, Italijanskom, Rumunskom.

PRINCE2®: Postoji dosta PRINCE2 priručnika i ova stranica će vam omogućiti upustvo za te priručnike.

 • PRINCE2 Uvodni Priručnik
 • PRINCE2 Foundation Training Priručnik
 • PRINCE2 Practitioner Training Priručnik
 • PRINCE2 Zvanični Priručnik - Rukovođenje Uspešnim Projektima
 • PRINCE2 Zvanični Priručnik - Rukovođenje Uspešnim Projektima sa PRINCE2


PRINCE2 Priručnik: PRINCE2 Uvodni Priručnik

Ovaj priručnik vam daje visok nivo upoznavanja sa PRINCE2 projektima, od početka PRINCE2 projekta pa do samog uspešnog kraja. U PRINCE2 knjigama možete se susresti sa PRINCE2 Principima, Temama, i Procesima koji se ne povezuju dobro . Ishod kod čitaoca može da se desi jeste raštrkan i konfuzn prikaz vezan za PRINCE2.

PRINCE2 ODF priručnik vam daje bolji uvid u knjigu i iz drugog ugla. Fokus u PRINCE2 PDF izdanju je upravljanje projektom od samog početka, kroz sredinu a do završetka projekta. U PRINCE2 PDF priručniku vas očekuje sledeće:

 • Visok nivo uvođenja u PRINCE2 projekat koristeći PRINCE2 Proces Model
 • Pokazuje povezanost između PRINCE2 procesa, tema i principa
 • Kako PRINCE2 pojekti se započinju i kako dalje napreduju iz jednog procesa u sledeći proces
 • Kada, gde i od strane koga se izrađuje PRINCE2 dokumentacija
 • Pokriva uloge Projekt Menadžera, članova Upravnog Odbora, Direktora
 • Način nakoji Upravni Odbor kontroliše projekat: 1) faze tolerancije 2) raporti i 3) odluke
 • I na kraju kako se finalni proizvod prosleđuje mušteriji

PRINCE2-Introduction-Book1.png

Ovaj uvod je koristan i za PRINCE2 učionicu i za onlajn kurs.

Linkovi

PRINCE2 Priručnik: Foundation Training Priručnik

PRINCE2 Priručnik je 100% fokusiran na PRINCE2 Foundation Nastavni plan i stoga omogoćava sve informacije koje su potrebne da biste se osigurali i pripremili za PRINCE2 Foundation ispit.

Glavni cilj PRINCE2 PDF priručnika jeste da pomogne čitaocu da dobro razme PRINCE2, i da položi PRINCE2 ispit i dobije PRINCE2 sertifikaciju. Ovo je jedini PRINCE2 PDF priručnik koji je fokusiran na PRINCE2 Foundation Nastavni plan i time jedini koji treba da naučite da biste položili PRINCE2 Foundation ispit.

Zvanični PRINCE2 Priručnik (Upravljanje Uspešnim Projektima) od AXELOS-a je preporučeni priručnik i može biti malo teži da se shvati za nekoga ko je nov u projekt menadžmentu i ne bi trebalo da ga koristi jer ima samo 30% informacija. Međutim dosta kompanija koje omogućavaju PRINCE2 ispit i dalje daju zvanični priručnik kandidatima, što je pogrešno. Zbog ovoga je PRINCE2 PDF (Fundation Training Priručnik) posato broj #1 za sve kandidate koji se pripremaju za PRINCE2 Foundation Ispit.

Prince2-foundation-training-manual-11.png

Kako se Foundation Training Priručnik razlikuje od zvaničnog AXELOS PRINCE2 priručnika?

 • On je priručnik za vežbu dok je AXELOS zvanični priručnik za referencu
 • Omogućava vam dosta primera iz Menadžment Proizvoda (zbog ovoga je mnogo lakse da se razume tematika)
 • Fokusiran je na PRINCE2 Foundation Nastavni plan i Ispit, tako da ne učite suvišne stvari koje vam ne trebaju za Foundation Ispit
 • Omogućava pregled na bitne stvari i podatke vezane za ispit i na kraju svakog poglavlja imate sažetak najbitnijih informacija
 • Omogućava pregled na pitanja sa kakvim ćete se susretati na ispitu (po poglavljima)
 • S obzirom da je i u PDF formatu, olakšava vam da nađete poglavlja i možete i da ih odštampate

Linkovi

PRINCE2 Priručnik: Practitioner Training Priručnik

Glavni cilj PRINCE2 PDF Priručnika jeste da omogući kandidatu lakši i jednostavniji pristup PRINCE2 vodiču i PRINCE2 Practitioner Nastavnom planu. Ideja zbog koje je nastala ova knjiga jesu bila silna pitanja od strane kandidata kojima je bio dosta nejasan i težak AXELOS PRINCE2 priručnik "Upravljanje Uspešnim Projektima sa PRINCE2".

Zvanični PRINCE2 Priručnik za Projekt Menadžere je odličan priručnik za referencu, međutim ako ste novi u Projekt Menadžmentu može vam biti teško za čitanje i shvatanje.PRINCE2 PDF Practitioner Training Priručnik je lagan i prilagodljiv čak i započetnike, jer omogućava dosta primera koji vam pomažu da bolje razumete PRINCE2 projekat.

Prince2-practitioner-training-manual1.png


Kako se ovaj Priručnik razlikuje od zvaničnog AXELOS PRINCE2 priručnika?

 • On je priručnik za vežbu dok je AXELOS zvanični priručnik za referencu
 • Omogućava vam dosta primera iz Menadžment Proizvoda
 • Koristi primere da bi vam objasnili PRINCE2 termina
 • Omogućava pregled na bitne stvari i podatke vezane za ispit i na kraju svakog poglavlja imate sažetak najbitnijih informacija
 • S obzirom da je i u PDF formatu, olakšava vam da nađete poglavlja i možete i da ih odštampate
 • Dostupan je i u audio formatu (audi knjiga)

Linkovi


PRINCE2 Primerak Projekta:

PRINCE2 Primerak Projekta je obavezno za savkog kandidata koji se priprema za PRINCE2 Practitioner Ispit. Veoma je bitno da dobro razumete PRINCE2 Menadžment Dokumentaciju (Biznis Kejs, Opis Proizvoda, Uputstva Projekta...)i kako oni mogu da se iskoriste kroz jedan projekat. PRINCE2 premrak projekta vam omogućava raznorazne primerke dokumentacije. Šteta je što su dostupna samo 2 primerka,PRINCE2 Primerak Projekta i Vaš Prvi PRINCE2 Projekat. Još jedan je u pripremi The Shade House Primerak Projekta.

PRINCE2 Zvanični Training Priručnik: Upravljanje Uspešnim Projektima

Ovo je zvanični PRINCE2 priručnik i dozvoljeno vam jekorišćenje istog u toku Practitioner Ispita. Međutim uglavnom ima malo vremena da se on koristi. Dostupno je izanje i u PDF formatu, međutim PRF verzija je limitirana i može samo jednom da se štampa.

P2M.jpg

Ovaj priručnik je napravljen za Projekt Menadžere, Tim Menadžere i Projekt Podršku. Međutim, smatramo da priručnik nije pogodan za uloge Tim Menadžera i Pojekt Podršku.

Takođe se objašnjava u priručniku sedam PRINCE2 procesa i "Ključne Teme" u projekt menadžmentu. U nastavku se objašnjava kako da se prilagodi PRINCE2 projekat u različitim sredinama.

PRINCE2 priručnik taođe sadrži PRINCE2 Procese: 1) Započinjanje Projekta 2) Upravljanje Projektom 3) Pokretanje Projekta 4) Kontrolisanje Faza 5) Upravljanje Proizvodom i Isporuka 6) Upravljanje Fazama 7) Zatvaranje Projekta. TAakođe u priručniku se pokriva širi spektar uloge Projekt Meadžera, koji uključuje: dodatne veštine projekt menadžera, voženje i upravljanje; komunikacija i plairanje zajedno sa upravnim odborom.

U priručniku se takođe obrađuju i sledeće teme:

 • Opisi Proizvoda
 • Vladavina
 • Definicija Uloga - Odgovornosti
 • Primer Planiranja Proizvoda
 • Provera Zdravlja (kvalittna provera procesa)
 • Rečnik

PRINCE2 Zvanični Priručnik: Upravljanje Uspešnim Projektima sa PRINCE2

PRINCE2 priručnik je usko povezan sa Upravljanje Uspešnim Projektima sa PRINCE2. Iako ova dva priručnika imaju različiti fokus (jedan je za Projekt Menadžera,a drugi je za Upravni Odbor ), oni dele ključni sadržaj vezano za PRINCE2 metodologiju. Iz ovog razloga njie potrebno da pređete oba PRINCE2 priručnika.

Priručnik se najviše obraća senior menažerima, kao i Upravnom Odboru (Direktor, Senior korisnik, i Senior dobavljač).Pomaže im kako da najbolje savladaju tehnike vođenja jednog PRINCE2 projekta.

2.jpg

PRINCE2 priručnk, osim što omogućava pregled on takođe sadrži poglavlja za Upravni Odbor i koje su njigove dzžnosti i odgovornosti, kao i sledeće aktivnosti:

 1. Započinjanje Projekta
 2. Inicijacija: Prva odluka posle Start-up
 3. Ovlašćenje Projekta: Odluka posle faze započinjanja projekta
 4. Davanje Direktive: Davanje povratne informacije a savetovanje Projekt Menadera tokom projekta
 5. Ovlašćenje za zatvranje projekta: Poslednja odluka pred zatvaranje projekta
 6. Pregled beneficija: Ovo je drugi način da se kontroliše projekat
 7. Prilagođavanje PRINCE2: Proveravanje da li je uspešni prilagođen projekat PRINCE2


U priručniku se takođe obrađuju i sledeće teme:

 • Opisi Proizvoda
 • Vladavina
 • Opisi Uloga
 • Rečnik