PRINCE2 Practitioner Kurs

Извор: PRINCE2 wiki Српски

Ovaj članak je takođe dostupan i na Engleskom.

PRINCE2 Practitioner Ispit je edicija iz 2009 Upravljanje Uspešnim Projektima sa PRINCE2, zvaničnim PRINCE2 priručnikom. Ispit je napravljen tako da može da utvrdi stepen sa kojim kandidati mogu da ga iskoriste u okviru PRINCE2 projekta koji nije preterano kompleksan.

Takođje je ovaj ispit napravljen i da izmeri da li kandidat može da primeni PRINCE2 projekat na svoj projekat.

Format Ispita

 • Multipl pitanja i multipl odgovori
 • 80 pitanja
 • Procenat za prolazak je 55%
 • Trajanje ispita 150 minuta
 • Na ispitu se polaže Rukovođenje Uspešnih Projekata sa PRINCE2 (Managing Successful Projects with PRINCE2)
 • Preduslov za izlazak je PRINCE2 Foundation, PMP, CAPM, IPMA-A, IPMA-B, IPMA-C, or IPMA-D sertifikat
 • Onlajn polaganje ili uživo polaganje

Beleška: U slučaju da kandidat polaže na stranom jeziku, ima 30 minuta više za polaganje

Format Polaganja Ispita

Postoje tri moguća formata:

 • Onlajn
 • Preko kompjutera, sa dežurnim osobljem na istoj lokaciji
 • Uživo, sa dežurnim osobljem na istoj lokaciji

Uživo kada se polaže je u učionicama i na polaže se preko papira. Oni kandidati koji uče sami od kuće ili preko e-learning kurseva polažu ispit onlajn. Onlajn polaganje isto ima dežurno osoblje i kandidati koji polažu onlajn treba da budu u tihoj sobi sami, sa web kamerom i mikrofonom.

Sertifikat

Kandidati dobijaju svoje elektronske sertifikate u roku od par sati do par dana. Za dodatan fee mogu dobiti i papirni sertifikat. Sertifikat izdaje Institut za Ispitivanje i mogu biti različiti u formi i prezentaciji. Svi ispiti moraju biti odobreni od strane AXELOS-a.

Kandidati mogu dozvoliti Institut za Ispitivanje da objave javno njihove rezultate. U tom slučaju njihovo ime će biti dodato na AXELOS successful candidates register. Institut za Ispitivanje takođe imaju svoj adresar sertifikovanih kandidata.

Vlasnici sertifikata moraju da ga obnove za 5 godina, sa drugim sertifikatom koji se zove Reregistracioni Ispit.

Glavni Izvor

Glavni izvor za ovaj ispit je zvanični priručnik Managing Successful Projects with PRINCE2.

Za ovaj ispit kandidati se mogu spremati iz zvaničnog priručnika i savet je da ga kupe što pre ne bi li se navikli na informacije koje su tamo priuštene.

Pripremanje za Ispit

Postoje tri izbora za kandidate:

 • Uživo pripremanje koje traje tri dana, i na kraju dana se polaže ispit
 • Preko e-learning kursa
 • Samostalno učenje

Vremenski period koji je potreban za samostalno učenje ili da se završi e-lerning kurs zavisi od prethonih iskustava i znanja kandidata,ali uglavnom je to imeđu 20 i 40 sati.

Preporučljivije je da se završi e-learning kurs ili uživo kurs od strane Akreditovane organizacije, jer su njihovi priručnici odobreni od strane Instituta za Ispitivanje. ATO koji se dosta spominje na ovoj stranici može da se verifikuje na Institutu za Ispitivanje.

Dosta kandidata uzima takozvani kombi-kurs koji traje 5 dana i uključuje PRINCE2 Foundation Kurs i PRINCE2 Practitioner.

Polaganje Ispita

U slučaju polaganja i učenja u radionici, ispit je već uključen i učesnik će polagati ispit na kraju kursa.

Neki e-learning kursevi imaju u ponudi u paketu i kurs i ispit, i ATO omogućava vaučer sa kojim kandidati mogu polagati ispit na Institut za Ispitivanje sajtu.

Drugi mogu da kupe ispit kod ATO ili kod Instituta za Ispitivanje odvojeno.

Postoji i opcija da se polaže test u određenim centrima za testiranje kao što su Prometric, ali to i nije tako učestalo kao prethone opcije.

Cena

Institut za Ispitivanje mora da plati određenu sumu novca AXELOS-u. Oni mogu da da odrede svoju cenu preko Akreditovanih Organizacija za Trening. Različiti ATO-si imaju različite dogovore i cene i uključuju različite marže. U tom slučaju razlićite cene mogu biti za različite organizacije.

Krajnja cena za kandidata iz EXIN je na primer kod Instituta za Ispitivanje €233[1], isključujući VAT. ATO nudi cenu ispita između €350 i €450 (uključujući VAT). Kandidati mogu da očekuju bolji nivo podrške kada kupe ispit pteko ATO umesto preko Instituta za Ispitivanje.

Reference

 1. https://www.exin.com/NL/en/support/exam-locations/exin-anywhere/pricing

Spoljašnji Izvori