PRINCE2 Training

Извор: PRINCE2 wiki Српски

Ovaj članak je takođe dostupan i na Engleskom, Francuskom, Italijanskom, Rumunskom.

PRINCE2 spada u projekt menažment najbolju metodologju i sertifikaciju, svakog meseca visše od 5000 ljudi polaže PRINCE2 Ispit. S obzirom na veliku popularnost PRINCE2 sve više kompanija ga ima u svojoj ponudi i možete naći ponudu na sledećem linku. Videćete stranicu kao ovu ispod i odaberite svoju zemlju.

ATO-List.png

PRINCE2 Training: 2 nivoa

 • Početni nivo je PRINCE2 Foundation
 • Napredni nivo je PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Training Opcije?

 • Možete prisutvovati treningu u učionici ili onaljn
 • Možete koristiti Google ili link iz teksta da saznate koja kompanija radi u vašem regionu

Prednosti za kandidate od PRINCE2 Sertifikacije

 • Naučićete ako da upravljate projektom (Practitioner) i kako da učestvujete u projektu (Foundation)
 • Osiguraćete se da vaši članovi tima budu fokusirani na izvodljivost projekta i biznis kedja (rezumeće razloge vezano za projekat)
 • Moći ćete da napravite planove i raporte za svaki nivo projekta između tima i Upravnog Odbora, poboljšajući komunikaciju i kontrolu
 • Bavićete se problemima i fokusiraćete se na to da se projekat izvrši uspešno

PRINCE2 Foundation Ispit

Saveti gde možete naći najbolji PRINCE2 Foundation Training

 • Zatražite primerak materijala koji će vam biti omogućen tokom treninga
 • Proverite slajdove sa kojih će vam trener držati predavanje
 • Zatražite štivo za predkurs
 • Proverite priručnik za učenje (Zvanični PRINCE2 priručnik nije dovoljan da biste položili PRINCE2 Foundation Ispit)
 • Zatražite primerak PRINCE2 projekta kako biste uvideli kako se PRINCE2 koristi
 • Proverite trenere i pogledajte da li ima feedback na sajtu

PRINCE2 Foundation Ispitni procenat prolaznosti

Da biste položili PRINCE2 Foundation Ispit potrebno vam je samo 50% pitanja da uradite tačno. Zbog ovoga 94% ljudi prođu ispit, što je veoam visok procenat prolaznosti. Ljudi koji sami uče od kuće i onaljn imaju veću prolaznost nego oni koji uče u učionici. Razlog tome jesu neki treneri koji samo koriste osnovne slajdove i daju malo dodatnih informacija. Ima dosta toga što treba da se pređe preko PRINCE2 Foundation training-a i zato je potrebno da kandidati imaju dobru podlogu i osnovu razumevanja kako jedan PRINCE2 projekta funkcioniše.

PRINCE2 Foundation Ispit

 • Multipl izbor odgovora (A, B C ili D)
 • 75 pitanja po ispitu
 • 5 probnih pitanja koji ne ulaze u ocenjivanje
 • 35 pitanja potrebnih za prolaz (od 70 ukupno) - 50%
 • sat vremena traje ispit (postoji opcija i dodatnog vremena u slučaju da vam engleski nije maternji jezik)

PRINCE2 Foundation Onaljn Kurs Čeklista

Kada tražite PRINCE2 Onlajn Kurs, obratite pažnju na sledeće:

 • Dobar uvod u PRINCE2 predkurs
 • Priručnik/knjiga koja je fokusirana na PRINCE2 Foundaton Nastavni Plan
 • Videokurs koji nudi i slajdove
 • Minimum 200 PRINCE2 primera pitanja i odgovora
 • Onlajn ispitni simulator kako biste mogli da uvežbate pitanja pred ispit
 • Saveti za PRINCE2 Foundation Ispit

Uvod u PRINCE2 Practitioner Ispit

Practitioner nivo ima za cilj da izmeri da li kandidat može da primeni PRINCE2 projekat i da ga organozuje i upravlja na nekomlekasan način. Tako da kandidat mora da pokaže da li je u mogućnosti da primeni i prilagodi PRINCE2 projekat na svoj projekat.

Kandidat bi trebalo naročito da zna i uradi:

 • Da stvori detaljna objašnjenja vezano za sve principe, teme i procese i da da primere za PRINCE2 proizvode jer bi njih morao da primeni u zadatom projket scenariju
 • Da pokaže razumevanje između principa, tema i procesa PRINCE2 projekta
 • Da demonstrira razumevanje između principa, procesa i tema
 • Da demonstrirsa da može da podesi PRINCE2 projekat na druge projekte

Zahtevi za polaganje PRINCE2 Practitioner Ispita

Ako kandidat želi da polaže PRINCE2 Practitioner Ispit potrebno je da već poseduje jedan od sledećih sertifikata:

 • PRINCE2 Foundation
 • Projket Menadžment Profesional (PMP)
 • Sertifikovani Associate u Projekt Menadžmentu (CAPM)
 • IPMA Level A® (Sertifikovani Projekt Direktor)
 • IPMA Level B® (Sertifikovani Senior Projekt Menadžer)
 • IPMA Level C® (Sertifikovani Projekt Menadžer)
 • IPMA Level D® (Sertifikovani Projekt Menadžer Associate)

PRINCE2 Practitioner Ispitni Format

 • Objektivno testiranje
 • 8 pitanja - 10 pitanja po jednom pitanju, svaki vredi jedan bod
 • 44 boda ili voše potrebno za prolaz (od 80 mogućih) - 55%
 • Trajanje od 2 ipo sata (150 minuta)
 • Može da se koristi PRINCE2 priručnik

PRINCE2 Practitioner Ispitni procenat prolaznosti

Potrebno vam je 55% da biste prošli PRINCE" Practitioner Ispit. Procenat prolznosti za PRINCE2 Foundation Ispit je 94%, međutim za PRINCE2 Practitioner Ispit taj procenat je 80%. Procent prolaznosti je manji za kandidate koji uzmu PRINCE2 combi kurs. PRINCE2 combi kurs uobičajeno traje 5 dana i sastoji se od: 1) 2.5 dana PRINCE2 Training, 2) 2 dana vežbanje pitanja i 3) 0.5 dana za polaganje PRINCE2 ispita.

Saveti za polaganje PRINCE2 Practitioner Ispita

 • Nemojte pratiti PRINCE2 combi training jer je previše stresan. Međutim kombi kurs je dobar kada imate dosta iskustva sa PRINCE2 projektima i vaša kompanije je voljna da vam plati jurs i da dobijete par dana of da ga završite i dobijete sertifikaciju.
 • Ostavite mesec dana razlige između polaganja PRINCE2 Foundation ispita i Practitioner ispita.
 • Pretražite PRINCE2 Primer Projekta da biste bolje razumeli kako se PRINCE2 dokumentacija koristi (Počnite sa besplatnom verzijom)
 • Pogledajte video: Vaš prvi PRINCE2 Projekat: ovaj video će vam omogućiti da bolje razumete PRINCE2
 • Postoje različite vrste pitanja: Pogledajte video PRINCE2 Practitioner tipovi pitanja
 • Upoznajte se bolje sa PRINCE2 priručnikomda biste ga bolje iskoristili na Practitioner Ispitu

Kako vam Primerak PRINCE2 projekta može pomoći

 • Ovaj Primerak PRINCE2 projekta će vam pokazati sledeće:
 • Kako se svaki PRINCE2 menadžment dokument koristi
 • Vezu između menadžment dokumentacije
 • Komentare koji će vam pomoći da nađete informacije
 • Reference iz kojih ćete moći da iskoristite dokumentaciju
 • Pomoći će vam da sami napravite svoj primerak PRINCE2 projekta koristeći isti raspored (već dali ovo nekim kompanijama.Ispostavilo se je ceo lak i praktičan način da se razmennjuju znaja i iskustva sa Projket Menadžerima)