PRINCE2 vs PMP

Извор: PRINCE2 wiki Српски

Ovaj članak je takođe dostupan i na Engeskom, Italijanskom, Rumunskom.

Šta je PMP?

PMP znači Projekt Menadžment Profesional i PMP je profesionalni sertifikat od strane PMI (Institut za Projekt Menadžment). PMI je neprofitna organizacija iz USA koja se fokusira na projekt menadžment, i koja takođe ima dosta normi, uključujući:

 • Vodič za Projekt Mendžment Bodz of Knowledge (PMBOK® Vodič): PMBOK
 • Standard za Projekt Menadžment
 • Standard za Portfolio Menadžment
 • Organizacioni Projekt Menadžment Maturity Model (OPM3®)

Takođe ima dosta prakse standarda o okvira:

 • Strandard Prakse za Projekt Menadžment za Rizike
 • Strandard Prakse za Menadžment Vrednosti
 • Strandard Prakse za Konfiguraconi Projekt Menadžment
 • Strandard Prakse za Strukturu Radnog Oštećenja
 • Strandard Prakse za Planiranje
 • Projekt Menadžer Kompetentost Okvir

PMBOK vodič je do sada najpoznatij standard od svih i sadrži tri ekstenzije koji se mogu koristiti u različite svrhe:

 • Softver Ekstenzija za PMBOK Vodič
 • Konstrukciona Ekstenzija za PMBOK Vodič
 • Državna Ekstenzija za PMBOK Vodič

PMI je skorijeg datuma dodao novu praksu, koja ulkučuje:

 • Upravljanje Promenama u Organizacijama : Praktični Vodič

PMI Sertifikacije

PMI poseduje dosta popularne sertifikacije koje se globalno prepoznate. Sticanjem ove sertifikacije dobijate lakši način da poboljšstae vaše znanje ali i takođe imate šansu da naučite nešto novo i steknete novu veštinu.

Ovo su sledeće PMI sertifikacije:

 • Porjekt Menadžment Profesional (PMP)® – Iako je zasnovan na PMBOK Vodiču, ispitna pitanja su vezana za generalna projekt menadžment pitanja, i PMBOK Vodič je veliki deo tih pitanja.
 • Sertifikovani Asosiate u Projekt Menadžmentu (CAPM)® – jednostavnija forma PMP
 • Program Menadžment Profesional (PgMP)®
 • Porfolio Memadžment Profesional (PfMP)SM
 • PMI Agile Sertifikovani Practitioner (PMI-ACP)® – Postoji Nastavni Plan koji je nagradna sertifikacija
 • PMI Menadžment Profesional za Rizike (PMI-RMP)®
 • PMI Planiranje Profesional (PMI-SP)® – sertifijacija koja je korisna za projekt planiranje
 • OPM3® Profesional Sertifikacija

PRINCE2

PRINCE2 je projekt menadžment metodologija koju je ranije bila u vlasništvu Kabinet Ofica iz UK. PRINCE2 je sada u vlasništvu AXELOS-a.

"Best Practice" se sastoji od sledećih:

 • PRINCE2 : Projekt Menadžment
 • MSP : Program Menadžment
 • MoP : Porfolio Menadžment
 • M_o_R : Menadžment za Rizike
 • MoV : Menadžmentza Vrednosti
 • P3O : Projekt, program i porfolio Menadžment za kancelarije (PMO)
 • P3M3 : Projekt, program i porfolio Menadžment zreliji model
 • ITIL : IT Servis Menadžment

I naravno postoje ispiti i sertifikacije za sve navedene modele; uglavnom sastavljeni od dva nivoa FOundation i Practitioner.

PRINCE2 Sertifikacije

Postoje tri nivoa sertifikacije za PRINCE2:

 • PRINCE2 Foundation - jednostavni nivo
 • PRINCE2 Practitioner - glavni nivo
 • PRINCE2 Profesional - veoma teški nivo (nemojte se opterećivati sa ovim)

Kada ljudi pričaju o PRINCE2 sertifikacijama, obično misle na PRINCE2 Foundation i na PRINCE2 Practitioner. U suštini je vrlo slično PMP sertifikaciji. Glavni izvor za PRINCE2 Foundation i za PRINCE2 Practitioner je zvanična publikacija koja se zove “ Upravljanje Uspešnim Projektima sa PRINCE2 “. Međutim zvanučni priručnik ne bi trebalo da koristite za PRINCE2 Foundation Ispit jer je pretežak.

Pmbok-vs-prince2.png

Korisno je da učite iz PRINCE2 Foundation Training Priručnika za PRINCE2 Foundation Ispit.

Različite tačke gledišta za PMBOK Vodič i PRINCE2

Postoji značajna razlika između PMBOK Vodiča i PRINCE2. Prema tome PMBOK Vodič je znanje, dok PRINCE2 je metodologija.

PMBOK Guide PRINCE2
Znanje (objašnjava šta bi trebalo da znate) Metodologija (objašnjava šta bi trebalo da radite)
Opisni (objašnjava šta je dobra praksa) Preskriptivni (objašnjava šta da radite)
Odgovara na KAKO pitanja Odgovara na ŠTA, KADA, i OD KOGA pitanja

Koja mislite da vam treba? Očigledno je da vam trebaju obe!

Bacite pogled na PMBOK Vodič 5-a Edicija, strana 2: “Ovaj standard se poprilično razlikuje od metodologije. Mogu se koristiti različite metodologije i alati (na pr. agile, waterfall, PRINCE2) da bi se implementirale na jedan projekt menadžment.“

Sličnu izjavu možete naći u zvaničnom PRINCE2 Priručniku, stranice 230 i 231, u kojima se takođe pominje PMBOK Vodič.

Stoga, ova dva standarda nisu konkurencija - potrebna su vam oba (ili slične zamene) da biste bili u mogućnosti da rukovodite projektima uspešno.

Upotreba

Iako PMBOK i PRINCE2 nisu konkurenti, cećina ljudi nije upućena u tu činjenicu. Iz ovog razloga mnogi pokušavaju da se odluče koji kurs da pohađaju. Ne treba da se dvoume jer niidean ne može da zameni drugog, jer su to suštinski dve različite stvari-sertifikacije.

Svaki je na svoj način poznat u određenim zemljama.

PMBOK Guide PRINCE2
USA, Kanada, Srednji Istok, Australija UK, Evropa, Australija

Pregled

Evo ga uporedni pregled između PMP Ispita, PRINCE2 Foundation Ispita i PRINCE2 Practitioner Ispita:

PMP PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner
200 pitanja 75 pitanja 8 x 10 pitanja
Multipl Izbor Multipl Izbor Objektivno Testiranje
Sažeta Pitanja Sažeta Pitanja Pitanja zasnovana na scenariju
Multipl Izbor Multipl Izbor Objektivno Testiranje
62% ocena prolaznosti[1] 50% ocena prolaznosti 55% ocena prolaznosti
240 Minuta 60 Minuta[2] 150 Minuta[3]
Bez knjige Bez knjige Sa knjigom
Multipl Izbor Multipl Izbor Objektivno Testiranje
Centar za ispitivanje Centar za ispitivanje[4] / Onlajn Centar za ispitivanje[5] / Onlajn

Glavna razlika između PRINCE2 Practitioner ispita i ostalih ispita jeste u tome što su pitanja zasnovana na scenariju. U ispitnim pitanjima se opisuje projekat i kandidat mora da da odgovore u odnosu na taj projketa. Dok u ostala dva ispita odgovori su zasnovani na zakoruživanje i ponuđen je multipl izbor odgovora.

Polaganje PRINCE2 Foundation Ispita je najlakse od sva tri ispita. PMP i PRINCE2 Practitioner ispiti su jednake težine. Doduše neki kandidati misle da je PMP teži, aneki misle da je PRINCE2 Practitioner teži.

Preduslovi

Kandidati koji su zainteresovani da polažu PRINCE2 i PMP moraju da ispune određene uslove.

PMP PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner
Minimum od 3 godine iskustva u projekt menadžmentu (ili 5 godina ako nemate ćetvorogodišnju diplomu) Zahteva se zvanični trening[6] PRINCE2 Foundation sertifikacija
Minimum iskustvo od 4500 sati u vođenju i upravljanju projektima (7500 sati ako nemate četvorogodišnju diplomu)   Zahteva se zvanični trening[7]
35 sati formalne edukacije iz projekt menadžmenta    

Za PMP i PRINCE2 sertifikacije formalni trening može biti i onlajn.

Registracija za ispit

Kada se odlučite da polažete ispit, ovo su stvari koje treba da uradite:


PMP ispit PRINCE2 ispiti
Registrujte se na PMI.ORG, i položite ispit u Prometric ispitnim centrima svuda po svetu. Registrujte se kod trening organizacije i polažite ispit onlajn (gde god da ste), u ispitnom centru ili bilo kom drugom mestu gde je to organizovala vaša organzacija.

Organizacije koje vrše trning su veoma bitne u sticanje sertifikacije, jer ispit ne može direktno da se izvrši u AXELOS-u. Savetujemo da pažljivo izaberete organizaciju. Takođe različite organizacije imaju različite cene.

Obnavljanje vašeg sertifikata

PMP i PRINCE2 sertifikati nisu trajni i stoga moraju da se obnavljaju. I PMI i AXELOS žele da utvrde da kandidati koji jednom polože ispite i dalje imaju to znanje.

PMP PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner
Na svake 3 godine Ne ističe Svake 3 do 5 godina
Od PDUs[8]   Za kraći ispit

Cene PRINCE2 i PMP

U tabeli ispod su vam cene ispita:

PMP PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner
€465/$555[9] €270/$365[10] €360/$485[11]

U slučaju obnavljanja PRINCE2 Practitioner sertifikacije i ona treba da se plati.

Zvanične publikacije su potrebne. PRINCE2 publikacije se kupuje zasebno, dok PMI publikacije se dobijaju besplatno jednom kada postanete njihov član.

PRINCE2 i PMP- Izvosi za ispit

Izvor za PRINCE2 ispite je zvanični priručnik, Upravljanje Uspešnim Projektima sa PRINCE2.


P2M.jpg

Glavni izvor za PMP je PMBOK Vodič, međutim ispit nije oganičen samo na vodič i potrebno vam je da imate još znanja. Zbog toga bi trebalo da pročitate PMP ispitna knjiga za polaganje ili da se prijavite na onlajn kurs.

Pmbok.jpg

Zaključci

Nadamo se da vam je ovaj članka omogućio infomacije koje su vam potrebne:

Želimo da naglasimo da PRINCE2 i PMP nisu konkurenti, i da vam je u interesu da oba naučite. U nastavku videćete korake kako da dođete do PRINCE2 i PMP sertifikacije:

 1. Naučite PRINCE2 and PMBOK Vodič na osnovnom nivou
 2. Fokusirajte se na učenje PRINCE2 ozbljnije
 3. Položite PRINCE2 Foundation ispit
 4. Naučite PMBOK Vodič veoma ozbiljno
 5. Položite PMP ispit
 6. Naučite PRINCE2 veoma ozbiljno
 7. Položite PRINCE2 Practitioner ispit


Time što ste stekli sertifikacije ne znači da ste stigli do kraja, imate još da se usavršavate:

 • Agile metode kao na primer Scrum
 • Program menadžment
 • Porfolio menadžment
 • Sistem koji se trnutno koristi nije zasnovan na oceni prolaznosti. Međutim smatra se da je taocena 62% ocena prolaznosti
 • Dodatno vreme je uključeno ako ne polažetena maternjem jeziku
 • Dodatno vreme je uključeno ako ne polažetena maternjem jeziku
 • PRINCE2 ispiti mogu da se polažu bilo gde, pod uslovom da su organizacije zvanični predstavnici
 • PRINCE2 ispiti mogu da se polažu bilo gde, pod uslovom da su organizacije zvanični predstavnici
 • U zavisnosti od organizacije
 • U zavisnosti od organizacije
 • A PDU (Profesionalna Jedinica za Razvoj) je aktivnost koja poboljšava vaše znanje iz projket menadžmenta/sposobnosti ili drugo (čitanje i pisanje knjiga, prisustvovanje seminarima, da učite druge).
 • cena od minimum 50€ za onlajn treninge će biti dodata
 • cene variraju od organizacije do organizacije(minimum od 75€ za onlajn kurs). Organizacije uglavnom uključe u cenu seminar/trening i polaganje ispita.
 • cene variraju od organizacije do organizacije(minimum od 75€ za onlajn kurs). Organizacije uglavnom uključe u cenu seminar/trening i polaganje ispita.